Vi har endelig åpnet for medlemskap!

Som medlem er du med å støtte arbeidet med å få verkstedet og organisasjonen på beina. Når vi er på plass i lokalene vil det bli egne medlemsprisser for bruk av verkstedet, kurs og på foredrag.

Kontigenten for 2024 er satt til:

Kr. 400.- for privat medlem
Kr. 1000.- for lag/foreninger
Kr. 3000.- for bedrifter

Innbetaling kan skje til konto:
18137 17 9357

Husk å merke med navn, e-post og telefonnummer

Eller til vipps:

#858107

Husk å merke med e-post og telefonnummer

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!

Telefon

922 37 066