Vi har fått tildelt midler fra Grafisk utdanningsfond. Nå kan vi få flyttet på utstyret trygt og sikkert til det nye verkstedet i mai. Det er også til en stor del av husleia for det første året. 

«Kontoret» har  blitt malt og flyttejobben har startet. Det er jo noe av det som skal inn som ikke trenger å stroppes fast på pall eller trenger lastebil. Det drømmes om et bibliotek for dypdykk i gamle skriftprøver, oppslagsverk og typografiske tidsskrifter. 

Nymalt, med fortsatt bløt maling.

Før både vaskefille og malekost