Kategori: Flytteprosessen

  • For en uke!

    For en uke!

    Vi har fått tildelt midler fra Grafisk utdanningsfond. Nå kan vi få flyttet på utstyret trygt og sikkert til det nye verkstedet i mai. Det er også til en stor del av husleia for det første året.  «Kontoret» har  blitt malt og flyttejobben har startet. Det er jo noe av det som skal inn som…